I forbindelse med at klubbene Sola og Solastranden Golfklubb ble slått sammen fra 01.01.2018, så har vi nå et ønske om en fornyelse av Virksomhetsplanen og gjennomgang av hvordan klubben driftes. Dette er også i tråd med det som ble formidlet på Infomøte før sammenslåing.

  • Hvordan kan vi sikre en effektiv drift og ha et anlegg i Norgestoppen?
  • Hva gjør vi bra?
  • Hva kan gjøres bedre?

Vi ønsker derfor å opprette ressursgruppe(r) bestående av medlemmer og ansatte som sammen skal se på dette. Vi har fått mange gode tips og innspill på hvordan ting kunne vært håndtert annerledes, og vi ønsker derfor at dette blir satt i system igjennom ressursgruppe(r).

Håpet er at ressursgruppen kan ta en fullstendig gjennomgang av alle deler av klubben, fra administrasjon, marked, salg, proshop, banearbeid, instruksjon, komitearbeid, samarbeidspartnere, turneringer, events og andre områder som kan være interessant å gjennomgå.

I den anledning ønsker vi også forskjellige typer kompetanse hos deltakerne i ressursgruppen. Kanskje har du erfaring fra andre idrettslag eller har kompetanse som selger, markedsføring, juridisk, omstilling eller organisering i næringslivet. Eller at du bare har sterke meninger på hvordan klubben kan bli bedre!? Du må ha et ønske om å bidra og se mulighet til å løfte klubben ytterligere. Noen personer har tidligere meldt sin interesse til å bidra inn i en ressursgruppe, og vi ber disse om å melde seg ved henvendelse til undertegnede.

Som ny klubb har vi en unik mulighet til å også innføre endringer og forbedringer som vil gagne både medlemmer, samarbeidspartnere, gjester og ansatte.

Skal sammenslåingen av Sola og Solastranden GK bli en suksess, så må vi være i forkant og gjøre nødvendige endringer som skal bidra til å bygge Norges beste golfklubb.

Høres dette spennende ut så ta kontakt med Daglig leder, André Mortensen (908 28 530 – andre@solagk.no)