Serviceteam Sola

Klubben søker nå etter flere frivillige som kan tenkte seg å være med i klubbens Serviceteam og sette av 1-4 helgedager i løpet av sesongen.

Oppgavene er varierte og vil være forskjellige på hhv Forus og Solastranden. En kan selvfølgelig kun velge å være på det ene anlegget, men vi håper jo også flere medlemmer har lyst til å benytte muligheten til å bli kjent med begge anlegg.

Serviceteamet sin hovedoppgave er å sørge for at alle medlemmer og gjester på banen får en god opplevelse. Hvordan en oppnår dette kan være individuelt, men oppgavene på de enkelte anlegg har blitt definert som:

Forus

  • Starterfunksjon (ønske velkommen, bekrefte starttid, informere om banestatus etc)
  • Banevert (Sjekke flyt blant spillerne, kontroll av greenfee, tilstedeværelse, service til spillere)
  • Golfparken (Banevert funksjon og opprettholde flyt mellom f.eks Fotballgolfere og golfere)
  • Proshop (Proshop har kun hatt en person på jobb i helg og vil kunne trenge assistanse hvis spillere ringer fra banen, ballmaskin på range stopper, driving range tom for korger, buggies går tom for strøm etc. Kan da ikke gå fra butikk og ber om assistanse fra Serviceteam)
  • Vedlikehold (Se etter at det er rent og ryddig rundt klubbhus og Driving range)

Solastranden

  • Banevert (Sjekke flyt blant spillerne, kontroll av greenfee, tilstedeværelse, service til spillere)
  • Vedlikehold (Se etter at det rent og ryddig rundt klubbhus og Driving range)

Høres dette interessant og du har mulighet til å bidra 1-4 ganger i løpet av året, så ta kontakt med Emil Aarthun. (emil@solastranden.no) Skriv samtidig om du har ønsker om spesielle helger eller helger du absolutt ikke kan. Så sendes det ut utkast til arbeidsplan som en så bekrefter.

Så satser vi på betydelig bedre vær i 2018 slik at også flere medlemmer og gjester får benyttet seg av våre fantastiske baner.